Maren Drewes

Kritisch Denken voor Organisaties

Samenwerken en verbeteren

Er zijn altijd punten waarop een organisatie, team of persoon kan verbeteren. Ik vind het interessant om deze punten te achterhalen. Zeker als dit gebeurt in samenwerking met een klant of collega, zodat daarna heldere en concrete stappen gezet kunnen worden om de verbetering door te voeren.

Mijn uitgangspunten

 • Ik ga graag uit van de kracht van mensen en samenwerking
 • Ik zoek graag diversiteit op binnen een team
 • Ik versterk graag iemands sterke punten, zodat deze nog beter ingezet kunnen worden (talent learning).
 • Ik maak processen en abstracte ideeën expliciet en concreet
 • Ik definieer graag eerst een probleem duidelijk, om het zo goed te kunnen oplossen
 • Ik blijf altijd onderzoeken

Wat ik meebreng

 • Twee jaar ervaring in diverse sectoren in het bedrijfsleven, waarbij ik onder andere bedrijven (strategisch) adviseer bij het inschrijven op aanbestedingstrajecten
 • Jaren ervaring met lesgeven op de middelbare school en op de universiteit, waar ik overigens nog steeds lesgeef.

 • Zakelijke en academische schrijfvaardigheid
 • Oplossingsgericht en analytisch denkvermogen
 • Veel creativiteit
 • Mastertitels in filosofie, en filosofie en educatie. Bachelortitels in autonoom beeldende kunst en filosofie.