Maren Drewes

Kritisch Denken voor Organisaties

Wat is kritisch denken?

Kritisch denken is een methode om de basis van onze overtuigingen en acties te onderzoeken. Een kritisch denkend persoon reflecteert op hoe ze denkt, en waarom ze iets gelooft of iets doet. Ze bezit vaardigheden om kritisch te kunnen nadenken en neemt een bepaalde houding in tegenover zaken, problemen of medemensen.

Een persoon die kritisch denkt kan:

 • De belangrijke vragen stellen, en ze duidelijk en precies formuleren
 • Relevante informatie verzamelen en analyseren
 • Tot een beredeneerde conclusie te komen en beredeneerde keuzes maken
 • Alternatieve denkwijzen onderzoeken, het perspectief van een ander innemen en de implicaties van acties voorspellen
 • Vooronderstellingen herkennen en analyseren
 • Efficiënt communiceren en samenwerken met andere mensen om oplossingen op complexe problemen te vinden.

Een persoon die kritisch denkt is:

 • Geïnteresseerd waarom iets is gebeurd en hoe andere mensen denken, ook als de antwoorden complex zijn.
 • Open en respectvol naar andere mensen en gaat graag het gesprek aan om te leren van andere mensen.
 • Steeds bezig met het verbeteren van zichzelf, haar manier van waarnemen en haar denkwijze.

 

Kritisch denken is niet

 • Snel tot een oordeel komen en andere mensen bekritiseren.
 • Een mechanische manier van denken die voorbij gaat aan emoties, behoeftes, motivatie of creativiteit.

 

Waar heb je kritisch denken voor nodig?

Kritisch denken is belangrijk op vele manieren en in vele beroepen. De volgende drie elementen maken kritisch denken relevant voor mijn werk:

 • Wie kritisch denkt leert haar eigen ideeën, visie en waarden kennen. Ze reflecteert op haar eigen leven, haar omgeving en de samenleving en is in staat een bewuste mening te vormen. Dit is een voorwaarde om te handelen naar je eigen overtuigingen.
 • Een kritisch denkend persoon kan efficiënt met anderen communiceren. Ze kan haar ideeën en invalshoek uitdrukken, evenals precieze vragen stellen om andere invalshoeken te begrijpen.
 • Een kritisch denkend persoon leert relevante oplossingen te vinden in een snel veranderende wereld. Ze kan flexibel informatie integreren en analyseren. Ze kan problemen systematisch benaderen, essentiële vragen stellen, strategieën doorgronden en relevantie ideeën analyseren en verbeteren,

 

Hoe ik kritisch denken gebruik

Kritisch denken gaat 2500 jaar terug naar de filosoof Socrates. Er is veel gebeurd sinds die tijd. Op scholen is kritisch denken en oplossingsgerichtheid een belangrijk onderdeel geworden (zie bijvoorbeeld de 21st century skills). Wat ik wil is de bestaande materialen onderzoeken, zodat ze gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van hedendaagse organisaties om gemeenschappelijke waarden vinden, communiceren, en duurzaam te implementeren.

 Mijn aanbod

 Mijn referenties